Succesvolle projecten

Al meer dan 10 jaar ICT oplossingen die het verschil maken.

 

SURFnet

De Java-specialisten van iPROFS worden ingezet bij SURFnet voor het ontwikkelen van hun identity en samenwerkingsplatform SURFconext. Dit platform brengt de Universiteiten en Hogescholen in Nederland bij elkaar in een Identity Federation voor Single Sign On en voor hun online samenwerking. Zowel in het Scrumteam voor innovatieve doorontwikkeling als in het operationele team voor SURFconext is iPROFS actief.

Bekijk Website

's Heeren Loo Zorggroep

In de nieuwe internetstrategie van 's Heeren Loo krijgt portal-technologie een prominente plaats. De keuze is gemaakt voor Liferay en iPROFS heeft de nieuwe website van 's Heeren Loo hierin gebouwd, inclusief een volledig herziene locatievinder.
Een nieuwe look en feel die sterker aansluit bij de doelgroep, gebruiksvriendelijkheid van het CMS, een search-engine-optimized website en accessibility waren belangrijke aspecten in dit project. De klant wilde 'waar voor haar geld' en snel resultaat kunnen tonen, ook intern. De Scrum-methodiek werd gebruikt, waarbij de samenwerking zeer soepel verliep en met elkaar zijn er pragmatische oplossingen gevonden. Door de veelheid aan out-of-the-box features van Liferay optimaal in te zetten en slim te combineren met jQuery voor de front-end, heeft iPROFS in dit project volledig aan de wensen van ’s Heeren Loo kunnen voldoen.
In 2014 is het platform verder uitgebouwd met een innovatief Medewerkers- en Cliëntenportaal.

Bekijk Website

BNV Mobility - AnnaWays

iPROFS heeft een webapplicatie voor BNV Mobility ontwikkeld waarmee organisaties vervoerskosten van medewerkers beter kunnen beheersen. Deze webapp, genaamd www.annaways.com, is ontwikkeld in Liferay CMS met out-of-the-box features, CSS3 en jQuery.
Voor de webapplicatie zijn custom portlets geïmplementeerd, die de integratie met back-end webservices verzorgen voor de inhoudelijke data, authenticatie en autorisatie. De 'front-end op maat' voor iedere gebruiker, wordt gerealiseerd door role-based access control, waarbij op basis van de status van een account, het lidmaatschap van rollen in Liferay aangestuurd wordt. Dit project stond onder tijdsdruk, omdat het grafisch design binnen twee weken vertaald moest worden naar een Liferay website.

Hiernaast heeft iPROFS een mobiele Android applicatie van deze webapp gebouwd voor klanten van BNV die dit dagelijks gebruiken. De webapp en mobiele app zijn binnen scope en budget opgeleverd.

Onetobeone.com

iPROFS heeft een platform ontwikkeld waarbij klanten inzicht krijgen in informatie als prijzen, contracten, orders en leveringen van leveranciers. OneToBeOne zorgt voor communicatie en notificatie van gegevens tussen het SAP systeem van verschillende leveranciers en haar klanten. iPROFS was verantwoordelijk voor het ontwerp en de implementatie van de applicatie. Deze is gebouwd met een backend van Spring met JPA2 en Hibernate en maakt gebruik van Wicket, CSS3 en jQuery in de frontend.

Bekijk Website

Luchtverkeersleider.nl

iPROFS heeft voor Luchtverkeersleiding Nederland de website luchtverkeersleider.nl volgens Scrum ontwikkeld. Het doel hiervan was om meer bekendheid voor deze baan te genereren en meer sollicitaties voor de opleiding tot luchtverkeersleider. Er is gekozen is voor de inzet van Hippo CMS en de front-end is ontwikkeld in CSS3, HTML5 en jQuery.
Interessante features zijn onder andere de integratie van 360 graden video in de homepage, de koppelingen met YouTube en Flickr, de integratie van realtime info, zoals actueel baangebruik op Schiphol en de actuele windrichting en snelheid op de luchthaven.
Deze innovatieve en moderne website was tevens genomineerd voor de Dutch Interactive Awards 2011 in de categorie ‘beste recruitment site’.

Deze website is ook voor de mobiele versie ontwikkeld door iPROFS.

Een bijzonder aspect van deze website zijn de koppelingen met social media zoals Hyves en Facebook.

Bekijk Website

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

Na het succes van luchtverkeersleider.nl heeft LVNL ons gevraagd een nieuwe versie te bouwen van luchtverkeersleiding.nl. iPROFS heeft de backend ontwikkeld in Hippo CMS. Daarnaast waren wij ook verantwoordelijk voor het design, front-end ontwikkeling en de integratie met social media.

Dit project is net zoals het eerste project binnen scope en budget opgeleverd en de overige verwachtingen van LVNL zijn overtroffen.

Bekijk Website

Brezan Automaterialen

Voor Brezan Automaterialen heeft iPROFS een kassa applicatie ontwikkeld: de Brezan Sales Catalog.

Aandachtspunten bij deze opdracht waren de high-availability eisen, de koppeling met een SAP systeem, en gecentraliseerde deployment naar vestigingen verspreid over Europa, met verplichte automatische updates. Er is gekozen om een webapplicatie te ontwikkelen, die tezamen met een aangepaste browser, een webserver en een locale database geïnstalleerd werden, om de look-and-feel van een desktop applicatie na te bootsen. Deze webapplicatie kan in een later stadium ingezet worden om garages online toegang tot dezelfde diensten te geven.

Gebruikte frameworks en technologieën waren o.a. Wicket, Spring, Hibernate, Apache CXF, IZPack en Java WebStart. De front-end werd ontworpen met behulp van jQuery en CSS3. Het gebruikte ontwikkelproces was Scrum.

City of Luxembourg

Bij dit project heeft iPROFS samengewerkt met partner User Intelligence (UI). UI was verantwoordelijk voor de informatie architectuur en het interactie ontwerp van de Stad Luxemburg. Wij hebben het visueel ontwerp en de front-end ontwikkeling gedaan met behulp van CSS3 en jQuery.

Bekijk Website

Jaap.nl

Jaap.nl is een van de online marktleiders voor huur- en koopwoningen. iPROFS was gevraagd om JAAP te helpen de huidige website te verbeteren met als doel een betere gebruikersvriendelijkheid. Hiervoor hebben wij het interactie ontwerp en het visuele ontwerp van de website geoptimaliseerd.

Bekijk Website

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank heeft haar intranet laten vernieuwen en ontwikkelen door iPROFS. Hiervoor is het Confluence content management systeem als oplossing door ons ingezet. Tevens waren wij verantwoordelijk voor het interactie ontwerp, het visueel ontwerp en front-end ontwikkeling in CSS3 en jQuery.

Opvangatlas

Federatie Opvang heeft de website opvangatlas.nl door iPROFS laten ontwikkelen. Dit is een website dat hulp en ondersteuning biedt aan mensen in maatschappelijk kwetsbare of onveilige situaties. Hierbij is het doel passende opvang te bieden.  iPROFS heeft deze website in Liferay CMS ontwikkeld. Daarbij hebben we verschillende portlets ontwikkeld en Apache Solr geïntegreerd met Liferay ten behoeve van geavanceerde zoeken en facetedsearch. Verder is CSS3 en jQuery toegepast voor het ontwikkelen van de front-end.

Bekijk Website

Blinker

Blinker is een marketingbureau waar wij onze Scrum expertise hebben ingezet voor hun transitie naar Agile software ontwikkeling met behulp van Scrum.
Na het geven van een eendaagse workshop aan alle betrokkenen, inclusief de Productowner, heeft een ScrumMaster van iPROFS hen begeleid tijdens hun eerste Scrum project. Dit is succesvol verlopen, want in relatief korte tijd is Blinker zeer bedreven geworden in de Scrum methodiek.

ANWB

ANWB Internet

iPROFS heeft het interactie ontwerp, de usability, de requirements analyse en de architectuur voor anwb.nl bepaald. Wij hebben diverse Java projecten binnen deze architectuur ontwikkeld en onderhouden. Hier implementeerden wij een van de meest geavanceerde ontwikkelstraten van Nederland, inclusief alle Agile ontwikkelprocessen gebaseerd op iPROFS Unified Process.

Een belangrijk project was het migreren van alle content naar Hippo CMS en in andere projecten is gebruik gemaakt van Spring, Hibernate en JSF. Performance was een belangrijk aspect van deze website, want anwb.nl is een van de drukst bezochte consumenten websites van Nederland.
De meeste Java projecten bij ANWB Internet waren door iPROFS bemand, van programma management tot en met de implementatie!

Deze website heeft van 2006 t/m 2009 de publieksprijs gewonnen voor beste website van het jaar in de categorie ‘Auto en verkeer’. iPROFS heeft de site met alle onderliggende portalen eind 2009 opgeleverd, waarna de ANWB zelf de doorontwikkeling ter hand heeft genomen.

ANWB

Dijk Connect

iPROFS heeft voor Dijk Connect een compleet nieuw contactcenter platform gebouwd in Java waarbij eigenschappen als betrouwbaarheid, performance, schaalbaarheid en beschikbaarheid centraal stonden. Hierbij is onze gedegen Java kennis ook toegepast voor het inrichten van het systeem en het realiseren van de centrale Contact Center core. Het resultaat is een zeer stabiel platform dat optimaal invulling geeft aan doelen van Dijk Connect. Voor dit korte ontwikkeltraject is Scrum ingezet voor hun nieuwe SaaS platform.

College voor Zorgverzekeringen

ANWB

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is een advies- en uitvoeringsorganisatie voor de wettelijke ziektekostenverzekeringen. iPROFS heeft voor het CVZ een geheel nieuwe corporate website gebouwd met Hippo 7 CMS en Hippo Site Toolkit. Hierbij vond er content migratie plaats van Tridion naar Hippo. Ook hebben wij een nieuwe OTAP straat (ontwikkeling, test, acceptatie en productie) voor CVZ ingericht en training on the job van ontwikkelaars, zodat CVZ hierna zelf het beheer van de website kon uitvoeren. Dit Scrum project is door iPROFS onder een Prince2 kapstok uitgevoerd op basis van fixed price en succesvol afgerond.

Ministerie van Algemene Zaken

Voor het Ministerie van Algemene Zaken hebben wij een Plan van Aanpak gemaakt voor een Proof of Concept met het Hippo 7 CMS. Alle ICT rollen hebben wij beschreven en de gewenste Agile ontwikkelprocessen voor dit ambitieuze Hippo 7 CMS project, als onderdeel van Overheid Nieuwe Stijl (ONS). ONS is een portaal waarin de communicatie met de burger die nu nog verspreid is over alle afzonderlijke departementen, wordt samengevoegd in één nieuwe portal Rijksoverheid.nl.

Elsevier

Fixed-price/fixed-date realisatie en deployment van een RSS server. Via de RSS service worden onderzoekers op de hoogte gehouden van wijzigingen in hun specifieke aandachtsgebied binnen de wetenschappelijke online database. Belangrijke randvoorwaarde: 99,8% beschikbaarheid van de service.